บันทึก41 สาละวิน บันทึก43 นางฟ้า
Dec 06

สายเพี้ยนอีกครั้งหนึ่ง

 สายเพี้ยนของผมทำงานอีก 1 เพลง

ผมไม่อยากเรียกว่าสายเปิด  แต่สายบังเอิญเพี้ยนมากกว่า

เพี้ยนมาจากเตหน่า  เพี้ยนเดินทางมาจากเตหน่า(เครื่องดนตรีปวาเกอะญอ)

ผมเห็นดีเห็นงามในความเพี้ยนไปด้วย

จึงเกิดเสียงคอร์ดแปลกหู  อย่างที่ได้ยินในสาละวิน

Mr.Big มาร่วมเพี้ยนด้วย 

ผมไม่แน่ใจว่า  สายเพี้ยนตรงกันหรือไม่

แต่เสียงที่เขาทำเพี้ยน  มาในรูปของพิ๊กกิ้งนวลเนียน 

สวยงาม

เขาทำให้รูปคอร์ดเพี้ยนของผมดีขึ้นเยอะเลย

พูดง่ายๆว่า  สายเพี้ยนในเพลงสาละวิน  ทั้ง 2 ไลน์นั้น

เพี้ยนแบบมีเจตนา  เพี้ยนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพี้ยนแบบหวังผล

ไม่ได้เจตนาเพี้ยนทุจริต

แต่เป็นความเพี้ยนอย่างสุจริต

เพราะฉะนั้น  ใครฟังแล้วยอมไม่ได้กับสายเพี้ยน

ขอโทษจริงๆ  และไม่อาจแก้ไขได้จริงๆ

แม้แต่เวลาเล่นสด  จะทำสายเพี้ยนสักครั้งหนึ่งนั้น

ผมยังเลือกเวทีเพี้ยน

กลัวว่า  เพี้ยนไปไกลจนกู่ไม่กลับ  กลับไม่ถูก..

Leave a Reply