บันทึก39 สาละวิน บันทึก41 สาละวิน
Dec 04

มือสไลด์กีตาร์

ชวด  สุดสะแนน  มาสไลด์กีตาร์ลายน้ำบาดหิน

ดอกไม้น้ำกระเพื่อมไปตามซอกหิน

ผมไม่กล่าวเกินเลย  จริงๆครับ

ชวด เดินทางมาจากแผ่นดินอิสาน

บุรีรัมย์

ผมมาจากแดนด้ามขวาน

พัทลุง

มาพบกันบนแดนหัวขวาน

เชียงใหม่

ได้พูดถึงสาละวินร่วมกัน

ได้ทั้งน้ำเนื้อชีวิต  และเนื้อเสียงร่วมเพลง

สาละวิน..

Leave a Reply