บันทึก37 สาละวิน บันทึก39 สาละวิน
Nov 11

ชิ มีท่อนแยกของผีร้าย

ชิ สุวิชาน  ชื่อมาพ้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ

นักเพลงปวาเกอะญอแห่งมูเส่คี–วัดจันทร์แดนป่าสนแสนไร่

ร่วมเอ่ยเพลงทา  เพลงกวีปวาเกอะญอ

ช่วงท่อนแยกของเพลง

บอกความหมายกันบรรทัดนี้ครับ

“ต่า หมื่อ แฮ ธ่อ เลอ โข่ โกละ

ตา ข่า แฮ ธ่อ เลอ โข่ โกละ

อะ เคอ กิ ดิ เค่อ มี โบ

มา ซี ปวา ซู โข่ อะ เจอ

ผีร้าย โผล่มาทางริมฝั่งสาละวิน

แมงร้ายโผล่มาทางลำน้ำสาละวิน

เสื้อผ้าลายเหมือนต้นบก

มาเข่นฆ่าทำลายล้างชีวิตผู้คน”

ผมประทับใจเพลงทา–เพลงพื้นบ้านโบราณบทนี้มาก

ยังร่วมสมัย  ร่วมสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

เชิญมาร่วมด้วย..

Leave a Reply