บันทึก36 แม่น้ำ บันทึก38 สาละวิน
Nov 10

แม่น้ำในความฝัน

ผมมีความสุขทุกครั้งที่กลับไปสู่แม่น้ำสายนี้

สาละวิน

ภาษาปวาเกอะญอเรียก โคโละโกร

แม่น้ำไหลมาบนผาหิน  ไหลเป็นดอกไม้บาน  ดอกไม้บานดอกต่อดอก

ผมเขียนถึงแม่น้ำสายนี้นับครั้งไม่ถ้วน

(แต่ไม่เคยสักครั้งจะกลายเป็นเพลง)

ตัวละครมากมายกำเนิดมาจากน้ำสายนี้  และจากไปอย่างไร้ร่องรอย

ผมสะเทือนใจทุกครั้ง  ยามคิดรอยอาดูรของผู้คนหนีตาย

แม่น้ำในความฝัน   จริงๆแม่น้ำในความฝัน

เริ่มต้นจากหิมะ  สิ้นสุด ณ ท้องทะเลอันดามัน

เริ่มต้นหนีจากถิ่นกำเนิด  สิ้นสุด ณ ดินแดนจากไป

เราต่างหนีจากถิ่นกำเนิด  พบคุณและเขาด้วยเหตุผลการหนี

สาละวินแม่น้ำในความฝัน

แม่น้ำเดินทางไกล

เพลงแรกที่ผมเขียนแม่น้ำสาละวินด้วยเสียงเพลง

แม่น้ำในความฝัน

Leave a Reply