บันทึก32 มอเตอร์ไซค์ของพ่อ บันทึก34 แม่น้ำ
Nov 05

เต็นท์ริมฝั่งน้ำปาย  เมืองปาย

เพลงนี้กำเนิดจากเต็นท์ริมฝั่งน้ำปาย  ที่เมืองปายจริงๆ

น้ำปายไหลผ่านเมืองปาย  ผมผ่านไปตั้งเต็นท์หลายครั้งมาก

ในนาหอมกระเทียม  ในอาณาบริเวณเกสเฮ้าส์บ้าง

ครั้งหนึ่ง  ผมเดินไปตามลำน้ำ

หินลื่นๆอยู่ใต้น้ำ

ตะไคร่น้ำเหมือนเส้นผมนางพราย  สยายสีน้ำตาล

แม่น้ำไหลไปข้างหน้า  ไม่หวั่นว่ามีสิ่งใดกั้นขวาง

ขุ่นข้น  ใสเห็นเม็ดทราย 

คนมานั่งพร่ำรำพันกับแม่น้ำ

แม่น้ำยังไหลใสเย็น 

ผมเขียนเพลงแม่น้ำ  ด้วยความรู้สึก ฉันผ่านมาทางนี้

ผ่านมาดูสายน้ำที่ไหลเรื่อยริน…

เขียนเสร็จแล้วนำไปร้องหลายงาน  กว่าจะได้บันทึกเสียง

นานนับเกือบ 10 ปีที่เดียว(ราวๆปี2542)

ขอให้เพลิดเพลินครับ 

Leave a Reply