บันทึก22 อาโย๊ะมาก บันทึก24 กุหลาบ
Oct 26

เพอคัสชั่น  ของ เดอะ ฮวก สุดสะแนน

อุปกรณ์ เครื่องมือ  ก่อให้เกิดเสียงอันพึงพอใจ

ฮวก พร้อมแล้ว

มีให้เลือกหยิบใช้   ทุกอย่างวางอยู่ตรงหน้า

เลือกจะเอาน้ำเสียงแบบไหน  เป็นก้อนๆ  กลมๆ  แบนๆ บางๆ หนาๆ

น่าประหลาดใจมาก  เครื่องมือทำเสียงในมือฮวก

หลายชิ้น  ฮวกคิดค้นขึ้นมาเอง

ปลุกเสียงขึ้นมาได้จับใจมาก

เพอคัสชั่นของฮวก  สี  ดึง  ตี  ดึงกระทบ เขย่า ขยำ ฯลฯ

ลูกไม้หล่นไกลต้นแน่ๆ  ฮวกนำมาเรียงร้อยกันบนเส้นเชือก

กระชากดึง  ออกแบบกันสดๆในห้อง  ให้ได้เสียง เงาของอาโย๊ะมาก

พะรุงพะรังมาเต็มย่าม  แต่เต็มไปด้วยเสียงของการใส่ใจ

อีกทั้งลูกเหล็กต่างขนาดรูปทรงมาอยู่รวมกัน

ฮวก สรรหาเสียง  นำมาแตกแต่งอย่างกับไข่แมลงปอยักษ์ยุคดึกดำบรรพ์ 

ขอบคุณฮวกจริงๆ  เสียงของสุดสะแนน …

Leave a Reply