บันทึก27 กุหลาบ บันทึก28 มอเตอร์ไซค์ของพ่อ
Nov 01

หาดใหญ่   ลองเสาะหาบางร้านที่ขายงานอันเดอร์กราวด์ครับ

กรุงเทพ    ร้านหนังสือเดินทาง  ร้านเจได  ร้านกาแฟในสนพ.สวนเงินมีมา

ขอนแก่น   ร้านชีวาทิพย์ สปา  ริมบึงแก่นนคร

             และ ร้านหอมกรุ่น  ใกล้สถานีรถไฟขอนแก่น

มหาสารคาม  ต่อเบิ้ม  0870550980 

สุรินทร์       ลองดูที่สนง.เด็กรักป่า  (หน่อยกับจืด 0831292825)

ภูเก็ต         ร้าน(หนัง)๒๕๒๑  61 ถ.ถลาง

เชียงใหม่     ร้านเล่า ถ.นิมมานเหมินทร์ , ร้านทิพเนตร ถ.ทิพเนตร  ,

               ร้านสุดสะแนน  ถ.ห้วยแก้ว เยื้องกาดสวนแก้ว

หรือจะต่อตรงเชิญนะครับ

1. 081-9803869

2. nonfiction777@hotmail.com

3. suvichanon07@yahoo.com

4. www.non.banleng.com

5. ตู้ปณ. 151 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่  50202

ขอบคุณมากครับ 

Leave a Reply