Jan 25

ฟร็อย

 เขามาถึงตอนย่ำค่ำ 

เหมือนทุกคนรู้  แต่ไม่มีใครบอกผม

มือไวโอลิน หนึ่งในสตริงควอเตทนั้น  เป็นเด็กหญิงชื่อฟร็อย

ฟร็อย  ผมไม่พบเขากระทั่งโต

ฟร็อยเป็นลูกสาวนักดนตรี นักร้อง ในเมืองเชียงใหม่

ฟร็อย  เป็นเพื่อนนางฟ้า

ตอนเล็กๆเขาพบหน้ากัน  มาหากันด้วยพ่อแม่เป็นสะพาน

ผมไม่พบเขาอีกเลย

กระทั่งเห็นเขามาสีไวโอลิน

คืนนี้ เขามาสีไวโอลินเพลง นางฟ้า

ผมเป็นหุ่นเดินได้อยู่ในห้องอัด  ตัวแข็งไปหมด

อะไรช่างประหลาดเช่นนี้  โลกใบนี้

แอบฟังเขาสีไวโอลิน

ถ้านางฟ้ายังอยู่  เขาจะโตเท่าฟร็อย